• Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж

 

 

Моментна лотарийна игра  „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ Домашни любимци" - 4-ти тираж се организира и провежда с общ брой талони – 8 000 000.


Единичният номинал на всеки талон
за играта е 1,00 лв.
Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „Домашни любимци“– четвърти тираж, провеждана с 8 000 000 броя талона, всеки от които с номинална стойност 1,00 лв., е както следва:

 

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група
1 340 000 
1 лв. 
1 340 000 лв. 
430 000 
2 лв. 
860 000 лв. 
150 000 
4 лв. 
600 000 лв. 
25 000 
10 лв. 
250 000 лв. 
25 000 
1 лв.+1 лв.+2 лв.+ 2 лв.+ 4 лв. = 10 лв. 
250 000 лв. 
5 000 
1 лв.+1 лв.+4 лв.+ 4 лв.+ 10 лв. = 20 лв. 
100 000 лв. 
2 000 
2 лв.+4 лв.+4 лв.+ 20 лв.+ 20 лв. = 50 лв. 
100 000 лв. 
1 000 
100 лв. 
100 000 лв. 
200 
10 лв.+20 лв.+20 лв.+ 50 лв.+ 100 лв. = 200 лв. 
40 000 лв. 
100 
50 лв.+50 лв.+100 лв.+ 100 лв.+ 200 лв. = 500 лв. 
50 000 лв. 
80 
1 000 лв. 
80 000 лв. 
20 
3 000 лв. 
60 000 лв. 
15 
5 000 лв. 
75 000 лв. 


20 000 лв. 

100 000 лв. 

1 978 420 

 

4 005 000 лв. 
Под специално защитно покритие, игралната зона на всеки талон, съдържа две полета:
-    в първото поле, разположено в лявата част на зоната са изписани шест суми в лева, разположени на два реда по три или пет суми в лева и символ   (при талони с образ на домашен любимец куче), или символ   (при талони с образ на домашен любимец котка);
-    във второто поле, разположено в дясната част на зоната е отпечатан баркод, както и дванадесет цифрен номер – код за печалба, който представлява съответния му числов еквивалент. Този номер се използва за проверка на печалбата на всеки талон и/или за участие в допълнителни игри на организатора.

Талон е печеливш, ако:
- след изтриване на покритието на игралната зона се открият три еднакви суми в лева. В този случай, печалбата е съответната сума в лева. Например: ако в полето на игралната зона, разположено в лявата и част, се открият три парични суми в лева – „20 000 лв.”, „20 000 лв.” и „20 000 лв.”, тогава печалбата е 20 000 лв.; или
- след изтриване на покритието на игралната зона, при талоните с образ на домашен любимец куче, се открие символ  . В този случай, печалба е сбора от всички суми в лева изписани в полето на игралната зона. Например: ако в полето на играната зона, разположено в лявата и част, се открие символ   и са изписани пет суми в лева – „50 лв.”, „50 лв.”, „100 лв.”, „100 лв.” и „200 лв.”, тогава печалбата от талона е 50 лв. + 50 лв. + 100 лв. + 100 лв. + 200 лв. = 500 лв. ; или
- след изтриване на покритието на игралната зона, при талоните с образ на домашен любимец котка, се открие символ  . В този случай, печалба е сбора от всички суми в лева изписани в полето на игралната зона. Например: ако в полето на играната зона, разположено в лявата и част, се открие символ   и са изписани пет суми в лева – „10 лв.”, „20 лв.”, „20 лв.”, „50 лв.” и „100 лв.”, тогава печалбата от талона е 10 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 50 лв. + 100 лв. = 200 лв.


Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж

  • Модел ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
  • Наличност В наличност
  • 1,00лв.


Сходни продукти

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж   Моментна лотарийна игра &..

2,00лв.

Билет "Тото Джакпот"

Билет "Тото Джакпот"

Билет "Тото Джакпот"     Моментна лотарийна игра &..

2,00лв.

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"     Моментна лотарийна игр..

5,00лв.

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"     „ТВОЯТ КЪСМЕТ&ldquo..

2,00лв.

Билет "ЗОДИАК" 7-и тираж

Билет "ЗОДИАК" 7-и тираж

Билет " "ЗОДИАК" 7-и тираж   Моментна лотарийна игра &nbs..

2,00лв.

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"     Моментна лотарийна игра ..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж     Моментна лотар..

1,00лв.

Етикети: билети, бст, лотария, мли, спорт тото