• Билет "ЗОДИАК" 7-и тираж

Билет " "ЗОДИАК" 7-и тираж

 

Моментна лотарийна игра  „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност  "ЗОДИАК" 7-и тираж се организира и провежда с общ брой талони – 5 400 000


Единичният номинал на всеки талон
за играта е 2,00 лв.

Честотата на печелившите талони е 1:3,64


Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ЗОДИАК” – седми тираж, е както следва:

 

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група-лв.
1 000 000
2
2 000 000
270 000
3
810 000
90 000
4
360 000
65 000
6
390 000
45 000
12
540 000
10 000
20
200 000
3 504
100
350 400
500
200
100 000
100
1 000
100 000
40
2 000
80 000
9
10 000
90 000
4
20 000
80 000
2
50 000
100 000
1
200 000
200 000
1 484 160
 
 5 400 400

Всеки талон за участие в играта дава възможност за получаване само на една парична печалба.
Игралните зони на всеки талон – „Игра 1” „Игра 2” и  „Игра 3”, съдържат следните полета:
-    Игрална зона „Игра 1”: едно поле с неправилна стилизирана  форма. Под специалното защитно покритие в полето на зоната са изписани шест парични суми в български лева, включени в структурата на печалбите за играта,  и/или символ   . В зоната е разположен и баркод, както и единадесет цифрен номер, който представлява съответния му числов еквивалент;
-    Игрална зона „Игра 2”: едно поле с неправилна форма на кръг, представляващо стилизирано изображение на планетата Сатурн. Под специалното защитно покритие в полето на зоната са разположени два символа, всеки от които представлява съответен зодиакален знак -  ;  (овен),  (телец),    (близнаци),    (рак),  (лъв),    (дева),    (везни),    (скорпион),    (стрелец),    (козирог),    (водолей) и  (риби), а под двата символа е изписана парична сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта;
-    Игрална зона „Игра 3”:  едно поле с форма кръг, представляващо стилизирано изображение на планетата Земя. Под специалното защитно покритие в полето на зоната е разположен символ    (слънце), или символ    (луна), или символ    (звезда), а под съответния символ е изписана парична сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта.

Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва:
    - Печалба от игрална зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието се открият три еднакви парични суми в български лева. В този случай, размерът на печалбата от „Игра 1” на талона е съответната сума в български лева. Например: ако в полето на игралната зона се открият три парични суми в лева – „200 000 лв.”, „200 000 лв.” и „200 000 лв.”, тогава печалбата от игралната зона „Игра 1” на  талона е 200 000 лв. ; или
    - Печалба от игрална зона „Игра 1” се дължи, ако след изтриване на покритието се открие символ    . В този случай, размерът на печалбата е удвоената стойност на вече разкрита печалба в някоя от трите игрални зони на талона – „Игра 1”, „Игра 2” или „Игра 3”. Например: ако в някоя от трите игрални зони на талона е изпълнено условието за печалба и талонът печели 10 000 лв., а в полето на игрална зона „Игра 1” се открие символа   , тогава печалбата от талона е 20 000 лв.; или
- Печалба от игрална зона „Игра 2” се дължи, ако след изтриване на покритието, се открият два еднакви символа на съответен зодиакален знак – два  (овен), или два   (телец), или два  (близнаци), или два     (рак), или два  (лъв), или два   (дева), или два    (везни), или два    (скорпион),  или два   (стрелец), или два    (козирог), или два     (водолей), или два  (риби). В този случай, размерът на печалбата от „Игра 2” на талона е паричната сума в български лева изписана под разкритите еднакви символи. Например: ако в полето на игралната зона се открият символ    (везни) и символ    (везни) и под тях е изписана паричната сума в лева – „50 000 лв.”, тогава печалбата от игралната зона „Игра 2” на талона е 50 000 лв. ; или
- Печалба от игрална зона „Игра 3” се дължи, ако след изтриване на покритието се открие символ   (слънце). В този случай, размерът на печалбата от „Игра  3” на талона е паричната сума в български лева изписана под разкрития символ   (слънце). Например: ако в полето на игралната зона се открие символа   (слънце) и под него е изписана паричната сума в лева – „1 000 лв.”, тогава печалбата от игралната зона „Игра 3” на талона е 1 000 лв.

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Билет "ЗОДИАК" 7-и тираж

  • Модел ЗОДИАК 7
  • Наличност В наличност
  • 2,00лв.


Сходни продукти

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж   Моментна лотарийна игра &..

2,00лв.

Билет "Тото Джакпот"

Билет "Тото Джакпот"

Билет "Тото Джакпот"     Моментна лотарийна игра &..

2,00лв.

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"     Моментна лотарийна игр..

5,00лв.

Билет "Златният билет" - 2-и тираж

Билет "Златният билет" - 2-и тираж

Билет "Златният билет" - 2-и тираж     Моментна ло..

1,00лв.

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"     „ТВОЯТ КЪСМЕТ&ldquo..

2,00лв.

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж     Моментна ..

1,00лв.

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"     Моментна лотарийна игра ..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж     Моментна лотар..

1,00лв.

Етикети: билети, бст, лотария, мли, спорт тото