• Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"

 

 

„ТВОЯТ КЪСМЕТ“ е специална моментна лотарийна игра на СПОРТ ТОТО- общата сума на всички печалби в нея е 26 000 000 лв., от които има 11 печалби по 100 000 лева; 12 печалби по 50 000 лева; 13 печалби по 20 000 лева; и още над 6 600 000 печалби от 2 лв. до 5 000 лв.

 

Постъпления от играта „ТВОЯТ КЪСМЕТ” ще бъдат предоставени за създаване на нови и реновиране на съществуващи спортни обекти в различни градове в цялата страна – детски площадки, игрища за футбол, тенис, баскетбол и всякакви други спортове – според конкретните необходимости на съответните населени места.

 

Средствата, които ще се дават за развитието на спорта чрез подобряване или развитие на спортната инфраструктура в един регион, ще се определят от постъпленията в играта „ТВОЯТ КЪСМЕТ“ от този регион. От всеки 2 лева, колкото е цената на талон за играта, част ще се върнат в града, в който са дадени, конкретно за спортна инфраструктура.

 

Моментна лотарийна игра „ТВОЯТ КЪСМЕТ” – ПЕЧЕЛИШ ТИ! ПЕЧЕЛИ И ТВОЯТ ГРАД!

 

Моментна лотарийна игра  „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност "ТВОЯТ КЪСМЕТ" –  първи тираж се организира и провежда с общ брой талони – 25 000 000.


Единичният номинал на всеки талон
за играта е 2,00 лв.

Честотата на печелившите талони е 1:3,75


 

Структурата на печалбите за моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, разновидност „ТВОЯТ КЪСМЕТ” – първи тираж, е както следва:

 

 
Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група-лв.
4 170 000
2 лв.
8 340 000
1 500 000
3 лв.
4 500 000
500 000
4 лв.
2 000 000
400 000
10 лв.
4 000 000
50 000
20 лв.
1 000 000
40 000
50 лв.
2 000 000
10 000
100 лв.
1 000 000
1 000
500 лв.
500 000
500
1 000 лв.
500 000
40
5 000 лв.
200 000
13
20 000 лв.
260 000
12
50 000 лв.
600 000
11
100 000 лв.
1 100 000

6 671 576

 

 26 000 000

 

Всеки талон за участие в играта дава възможност за получаване само на една парична печалба.

 

Игралните зони на всеки талон – „Игра 1” и „Бонус”, съдържат следните полета:

 

-Игрална зона „Игра 1”: едно поле с форма на правоъгълник. Под специалното защитно покритие полето на зоната е разделено на две части с наименования – „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА” и „ВАШИТЕ ЧИСЛА”. Частта „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА” съдържа общо пет отделни числа в редицата от 1 до 50. Частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА” съдържа общо осем отделни числа в редицата от 1 до 50 и/или символ  (детелина), а под всяко число и символ (детелина) е изписана парична сума в лева спрямо включените в структурата на печалбите за играта. В зоната е разположен и баркод, както и дванадесет цифрен номер, който представлява съответния му числов еквивалент;

 

-Игрална зона „БОНУС”: едно поле с форма на квадрат с изобразено в/у него стилизирано изображение на четирилистна детелина. Под специалното защитно покритие в полето на зоната е разположен символ , или символ (флаг), или символ (топка), или символ  /медал/, а под съответния символ е изписана парична сума в български лева, включена в структурата на печалбите за играта.


Талон, материализиращ правото на печалба, се определя както следва:

 

Печалба от игрална зона „Игра 1” има, ако след изтриване на покритието на полето с двете части -  „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА” и „ВАШИТЕ ЧИСЛА”, се открие число от частта „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА”, еднакво с число от частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА”. В този случай, размерът на печалбата е числовата стойност в български лева, изписана под еднаквото число в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА”. Например: ако в полето „КЪСМЕТЛИЙСКИ ЧИСЛА” са открити числата – 7, 11, 25, 33 и 37, а в полето „ВАШИТЕ ЧИСЛА” е открито числото 33 и под него е изписана числовата стойност в български лева – „100 000 лв.”, тогава печалбата от талона е 100 000 лв.; или

Печалба от игралната зона „Игра 1” има, ако след изтриване на покритието в частта „ВАШИТЕ ЧИСЛА” се открие символа (детелина). В този случай, размерът на печалбата е числовата стойност в български лева, изписана под разкрития символ (детелина). Например: ако в полето на игралната зона се открие символа (детелина) и под него е изписана числовата стойност в български лева – „50 000 лв.”, тогава печалбата от талона е 50 000 лв.; или

Печалба от игрална зона „Бонус” има, ако след изтриване на покритието се открие символа . В този случай, размерът на печалбата е числовата стойност в български лева изписана под разкрития символ . Например: ако в полето на игралната зона се открие символа и под него е изписана числовата стойност в български лева – „20 000 лв.”, тогава печалбата от талона е 20 000 лв.

Напишете отзив

Моля идентифицирайте се или се регистрирайте, за оставяне на отзив.

Билет "ТВОЯТ КЪСМЕТ"

  • Модел ТВОЯТ КЪСМЕТ
  • Наличност В наличност
  • 2,00лв.


Сходни продукти

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж

Билет "Големият удар" - 3-ти тираж   Моментна лотарийна игра &..

2,00лв.

Билет "Тото Джакпот"

Билет "Тото Джакпот"

Билет "Тото Джакпот"     Моментна лотарийна игра &..

2,00лв.

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"

Билет "ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ"     Моментна лотарийна игр..

5,00лв.

Билет "Златният билет" - 2-и тираж

Билет "Златният билет" - 2-и тираж

Билет "Златният билет" - 2-и тираж     Моментна ло..

1,00лв.

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж

Билет "Домашни любимци" - 4-ти тираж     Моментна ..

1,00лв.

Билет "ЗОДИАК" 7-и тираж

Билет "ЗОДИАК" 7-и тираж

Билет " "ЗОДИАК" 7-и тираж   Моментна лотарийна игра &nbs..

2,00лв.

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"

Билет "ТРИТЕ СЕДМИЦИ"     Моментна лотарийна игра ..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж

Билет "ЧЕСТИТ ПРАЗНИК" - 4-и тираж     Моментна ло..

2,00лв.

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж

Билет "ЩАСТЛИВ ДЕН" - 1-и тираж     Моментна лотар..

1,00лв.

Етикети: билети, бст, лотария, мли, спорт тото